top of page

SANAT ROTASI

Urla’da sanata açılan mekanlar bir araya gelip, bir sanat rotası oluşturarak; hem yerel hem de farklı bölgelerden olan ziyaretçilerimize, günümüzün hızlı tüketim akışının tersine, daha kalıcı, sanatla dolu bir deneyim yaşatmayı hedeflemektedir. Bu topraklarda yaşamış kadim uygarlıkların kültür mirasının yanı sıra, modern ve çağdaş sanata yer vererek, ziyaretçilerine güçlü bir hafızanın birikimini sergilemektedir. 

 

Çeşitli sanat dallarından kolektif sunumlar yaratan Urla Sanat Rotası, açık fikirli, çoğulcu, yenilikçi etkileşime ivme kazandıracak bir alan yaratmayı amaçlamaktadır. Bölgenin, artan sanatsal faaliyetlerle birlikte, sanatçılara da ev sahipliği yapacak özgür bir merkez olma yolunda ilerlemesini desteklemektedir.

Art Gallery
About

URLA 

Tarih yolculuğu oldukça eskiye dayanan Urla, Kalkolitik Çağ’dan bugüne kadar olan kültür envanterinden bize bir seçki sunmaktadır. Yapılan arkeolojik çalışmaların ortaya çıkardığı buluntular doğrultusunda bölgenin her dönemde önemli bir deniz ticareti merkezi olduğu bilinmektedir. Antik Dönem’de Klazomenai olarak adlandırılan şehir, 12 İon kentinden biridir. Klazomenai sikkelerinde kuğu, kanatlı domuz, koç sembollerinin yanı sıra Dionysos, Asklepios, Kybele, Zeus ve Klazomenaili filozof Anaksagoras gibi figürler de görülmektedir. Bu dönemde de Urla, zeytinyağı ve şarap üreticiliğinde çok önemli bir lokasyondur. Bölgenin ismi Doğu Roma Dönemi’nde Tanrı’nın Kızı, Meryem anlamına gelen “Bryela”, daha sonra sazlık anlamına gelen Yunanca “Vourla” olarak adlandırılırken günümüze “Urla” olarak gelmiştir. Beylikler döneminde Türk hakimiyetine giren Urla, ardından Osmanlı Dönemi’nde de önemli bir liman bölgesi olmakla birlikte, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde zeytinyağı, sabun işlikleri ve ticarethaneleriyle yer almıştır. 19.yüzyılda yaşanan salgın hastalıklardan dolayı, Urla’nın Karantina Adası’nda bölgeyi farklı kılan bir uygulama hayata geçirilmiştir. Fransızlar’a yaptırılan Tahaffuzhane, Dünya’daki tescilli üç örnekten biri olup, bilimsel karantinaya uygun olarak kullanılan ilk yerdir. Urla bölgesinin nüfus dağılımının değişmesine sebep olan Nüfus Mübadelesi sonrası, bölgenin yeni sakinleri olacak mübadiller de bir süre burada kalmışlardır. Mübadele sonrası bölgenin değişen nüfus dağılımının etkilerini başta kültür ve tarım olmak üzere pek çok alanda görülmektedir. Urlalı gayrimüslimlerin yüzyıllardır sürdürdüğü bağcılık ve şarapçılık bu dönem itibariyle bir süre sekteye uğramış yerini tütün almıştır. Nobel ödüllü Urlalı şair Yorgo Seferis’ten sonra, bu döneme Necati Cumalı ile tanıklık ederiz. Urla’nın hafızasını yansıtan mekanları kendi sanatçılarının eserlerinden okuruz, Tanju Okan’ın şarkılarından duyarız. Bir tohum gibi büyüyüp, Urla’nın her köşesini saran bu kültürün yolculuğunda sizi misafir etmekten mutluluk duyarız.

Konak Meydanı’na  33 km uzaklıktadır.

Antik Smyrna Agorası’na  34 km uzaklıktadır.

Efes Antik Kenti’ne 66  km uzaklıktadır.

Şirince’ye 72 km uzaklıktadır.

Teos Antik Kenti’ne  16 km uzaklıktadır.

Erythrai Antik Kenti’ne 26 km uzaklıktadır.

Çeşme Kalesi ve Marina’ya 41 km uzaklıktadır.

Kuşadası’na 67 km uzaklıktadır.

Kültürün ve sanatın merkezindedir.

Contact
bottom of page